Reklamační formulář

soubor ke stažení: zde

 

 

Kupující

Jméno a příjmení ___________________

Adresa ___________________

            ___________________

 

Prodávající

Medlen group s.r.o., Soudní 5, 602 00 Brno

 

Odesláno poštou spolu se zbožím, případně také na anna@medlen.com

 

Reklamační protokol

Tímto uplatňuji reklamaci na níže uvedené zboží:

    Označení zboží        Počet kusů        Celková cena vč. DPH  
     
     
     

 

Číslo objednávky ___________________ ze dne ___________________.

Zboží má následující vady (uveďte popis vad):

 

 

Vzhledem k uvedenému požaduji (vyberte):

výměnu věci

výměnu součásti věci ___________________

odstupuji od smlouvy a žádám vrácení peněz na č. účtu ___________________

odstranění vady

přiměřenouslevu ve výši ___________________

 

V ____________ dne ___________________

 

Podpis ___________________

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Potvrzení o uplatnění reklamace:

Vyplní prodávající

K uplatnění reklamace došlo dne ___________________

 

Podpis ___________________

Potvrzení o vyřízení reklamace:

Vyplní prodávající

□ k vyřízení reklamace došlo způsobem

 

 

(včetně potvrzení o případném provedení opravy a uvedení doby jejího trvání od___________________do___________________)

 

□ došlo k zamítnutí reklamace z důvodů:

 

 

 

V ____________ dne ___________________

 

 

Podpis _________________________