Obchodní podmínky

STRUČNÝ PŘEHLED - DOPRAVA A PLATBA

 • Česká republika

Platba převodem:

- od 490 Kč doprava zdarma,

- do 489 Kč doprava 50 Kč (vyzvednutí na pobočce Zásilkovny) / 70Kč (doručení na adresu).

 

Platba dobírkou:

- doběrečné 79 Kč,

- od 490 Kč doprava zdarma, 

- do 489 Kč doprava 50 Kč (vyzvednutí na pobočce Zásilkovny) / 70Kč (doručení na adresu).

 

 • Slovenská republika

Platba převodem:

- od 490 Kč doprava zdarma,

- do 489 Kč doprava 70 Kč (vyzvednutí na pobočce Zásilkovny) / 90Kč (doručení na adresu).

 

Platba dobírkou:

- doběrečné 79 Kč,

- od 490 Kč doprava zdarma, 

- do 489 Kč doprava 70 Kč (vyzvednutí na pobočce Zásilkovny) / 90Kč (doručení na adresu).

   

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.georgeandjacob.com. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), jako i práva a povinnosti z vad zboží. Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající dle zákona povinen učinit vůči spotřebiteli.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a násl. OZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně kupujícího vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.

1.3. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 – § 1840 OZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu. 

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebi­telem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2. Za podnikatele se mimo jiné považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

2.3. Spotřebi­telská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

 

3. Identifikace prodávajícího

Tento internetový obchod provozuje společnost Medlen group s. r. o., se sídlem Soudní 5, 602 00 Brno, identifikační číslo: 05508622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95794 (dále jen „prodávající“). Další informace naleznete na stránce kontakt.

 

4. Označení zboží a popis jeho hlavních činností

Označení a vlastnosti zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého výrobku na našich internetových stránkách www.georgeandjacob.com.

 

5. Cena zboží včetně všech daní a poplatků

5.1. Na internetových stránkách je při každém výrobku uváděna cena výrobku, ke které se přičítají pouze náklady na dopravu zboží (viz níže).

5.2. Ceny jsou zásadně uváděny s DPH, není-li zřetelně uvedeno u konkrétního výrobku jinak

5.3. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5. Při zjevně chybném stanovení ceny nebo při zjevných početních chybách je prodávající oprávněn žádat po kupujícím poskytnutí dodatečně odpovídající platby nebo od smlouvy odstoupit.

 

6. Způsob platby

Objednané zboží můžete zaplatit těmito způsoby:

6.1. Platba při převzetí zboží (dobírka)

Zvolíte-li v průběhu objednávky platbu při převzetí zboží, uhradíte doběrečné ve výši 79Kč v rámci doručení do České i Slovenské republiky.

6.2. Platba převodem na účet

6.2.1. V případě platby převodem je nutné objednávku před expedicí uhradit. Platbu prosím odešlete na náš bankovní účet č. 305508622/2010, IBAN: CZ3520100000000305508622, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, variabilním symbolem (VS) platby je číslo objednávky. Před odesláním platby prosím pečlivě zkontrolujte zadané údaje, předejdete tak komplikacím s vyřízením objednávky.

6.2.2. Objednané zboží v případě platby převodem expedujeme po připsání platby na náš účet, v případě, že nebylo písemně dojednané jinak. 

 

7. Způsob plnění a cena přepravy

7.1. PPL, DPD, Zásilkovna

7.1.1. Cena přepravy pro doručení objednávek do České republiky v celkové hodnotě do 489 Kč je 50 Kč při převzetí objednávky na pobočce Zásilkovny, 70Kč při dodání na doručovací adresu. Pro objednávky nad tuto hodnotu (490 Kč a více) je doprava zdarma.

7.1.2. Cena přepravy pro doručení objednávek do Slovenské republiky v celkové hodnotě do 489 Kč je 70 Kč při převzetí objednávky na pobočce Zásilkovny, 90Kč při dodání na doručovací adresu. Pro objednávky nad tuto hodnotu (490 Kč a více) je doprava zdarma.

7.1.3. V případě, že je na žádost kupujícího zboží doručováno jiným způsobem nebo opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.1.4. Po expedici jsme na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v objednávce, zaslali číslo, pod kterým zásilku dohledáte na stránkách příslušné vybrané expediční společnosti.

 

8. Doba dodání

O skladových zásobách objednaného zboží vás budeme informovat bezprostředně po přijetí objednávky. 

8.1. Zboží, které je skladem, je expedováno obratem po přijetí objednávky (v případě platby dobírkou) nebo platby (v případě platby převodem na účet).

8.2. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do týdne. Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zdržení zásilky, budeme vás kontaktovat.

 

9. Náklady na dodání zboží

9.1.Dopravné

- pro doručení objednávek do České republiky v celkové hodnotě do 489 Kč je cena dopravy 50 Kč při převzetí objednávky na pobočce Zásilkovny, 70Kč při dodání na doručovací adresu.. Pro objednávky nad tuto hodnotu (490 Kč a více) je doprava zdarma.

- pro doručení objednávek do Slovenské republiky v celkové hodnotě do 489 Kč je cena dopravy 70 Kč při převzetí objednávky na pobočce Zásilkovny, 90Kč při dodání na doručovací adresu.. Pro objednávky nad tuto hodnotu (490 Kč a více) je doprava zdarma.

      Doběrečné – 79Kč v rámci doručení do České i Slovenské republiky.

9.2. V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, bude účtován paušální poplatek ve výši 79 Kč pro Českou i Slovenskou republiku.

 

10. Práva z vadného plnění, práva ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv (Reklamační řád)

A. (ZÁKONNÁ) ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

10.1. Ustanovení této části A. o zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí se uplatní v případě, že kupujícím je spotřebitel. Jde-li o nákup ze strany podnikatele, uplatní se obecná ustanovení o kupní smlouvě dle § 2099 a násl. OZ (práva z vadného plnění).

10.2Rozsah odpovědnosti

V rámci odpovědnosti za jakost při převzetí odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme, že v době, kdy jste zboží převzali

 • má zboží vlastnosti, které byly ujednány, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Doba k uplatnění vad

Jako kupující jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada v období od šesti do dvaceti čtyř měsíců od převzetí, je nutno přítomnost vady v době převzetí prokázat.

10.4. Nároky z vad

10.4.1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, můžete jako kupující požadovat

 • dodání nové věci bez vad (tj. výměnu věci), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti.
 • není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy (a žádat vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
 • vedle práv dle písm. a) a b) (tj. neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci) můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy jako spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.4.2. V případě opakovaného výskytu opravitelné vady po opravě nebo pro větší počet opravitelných vad, máte právo na:

 • dodání nové věci,
 • nebo výměnu součásti,
 • nebo právo od smlouvy odstoupit.

10.5. Podmínky uplatnění vad

10.5.1. Pro uplatnění vad, jakož i veškerých dalších reklamací, potřebujeme kopii faktury/pokladního bloku, dále platí podmínky uvedené v této části odstavce A, tj. zejména zaslání zboží zpět na naší adresu, popsání vady a volby práva z odpovědnosti za vady.

10.6. Vady se uplatňují u prodávajícího na adrese

Medlen group, s.r.o.
Soudní 5
602 00 Brno

10.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající strana v písemné formě,

 • kdy právo uplatnil,
 • co je obsahem reklamace (popis vady) a
 • jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

10.8. Průběh reklamace

10.8.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

10.8.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.8.3. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

10.8.4. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět a kupující je povinen zboží převzít, nedohodnou-li se strany jinak.

10.8.5. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení

 • o datu a způsobu vyřízení reklamace
 • včetně potvrzení o provedení opravy
 • a době jejího trvání
 • případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10.8.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

10.8.7. Pro uplatnění vad zboží (reklamací) můžete použít i tento formulář: zde


B. (SMLUVNÍ) ZÁRUKA ZA JAKOST

10.9. Úprava v této části B se použije jak na smlouvy uzavřené se spotřebiteli, tak s podnikateli.

10.10. Prodávající poskytuje smluvní (dobrovolnou) záruku za jakost pouze v případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě se prodávající zavazuje, že věc bude po danou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.11. Ustanovení čl. 10.4 až 10.8.6 uvedeny výše u odpovědnosti za jakost se v takovém případě použijí ve stejném rozsahu.

 

11. Náklady na prostředky komunikace na dálku

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky se neliší od vaší základní sazby.

 

12. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

12.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.

12.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

12.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Medlen group, s. r. o., Soudní 5, 602 00 Brno, IČ 05508622 a to formou jednostranného právního jednání

dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu

Medlen group s. r. o.

Soudní 5

602 00 Brno

 • nebo e-mailem na adresu anna@georgeandjacob.com.

12.4. Pro lepší orientaci uvítáme, jestli v odstoupení uvedete číslo objednávky, resp. variabilní symbol faktury. Tento údaj však není povinný.

12.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

12.6. Pokud řádně odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi v souvislosti s kupní smlouvou, od níž bylo odstoupeno, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

12.7. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

12.8. Místo vrácení platby můžete požadovat dodání jiného zboží dle vašeho výběru v hodnotě reklamovaného zboží, pokud nás o vašem rozhodnutí včas informujete, nejlépe již spolu s odstoupením od smlouvy.

12.9. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese

Medlen group s. r. o.

Soudní 5

602 00 Brno

12.10. V případě odstoupení od smlouvy máte povinnost vrátit veškeré dodané zboží, a to včetně dárků a zboží dodaného zdarma nebo za nižší cenu. V případě, že nevrátíte veškeré dodané zboží nebo vrátíte pouze jen jeho část, máme právo vrácenou kupní cenu poměrně snížit o výši nevráceného zboží. Zboží poskytnuté za sníženou cenu nebo zdarma se pro účely vrácení oceňuje běžnou tržní cenou (a to cenou, za kterou zboží běžně prodáváme, nebo za kterou bychom jej prodávali, pokud aktuálně není zboží nabízeno).

12.11. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů po odstoupení od smlouvy.

12.12. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Veškeré zboží nabízené na našich stránkách může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, proto vám nevzniknou jiné náklady na navrácení zboží než poštovné.

12.13. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

12.14. Právo na odstoupení jak uvedeno výše nevzniká u smluv na zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

 

13. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

Mimosoudní řešení sporů je možné zejména prostřednictvím (i) dohody (ii) mediace či (iii) rozhodčího řízení a je založeno na dobrovolné účasti obou stran. Máte právo se na nás obrátit s jakoukoli stížností a žádostí o mimosoudní řešení sporu, a to na adresy, resp. emailové adresy uvedeny výše.

14. Orgán dohledu nebo státního dozoru

Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy na úseku práv spotřebitele. Podnět ČOI můžete podat i prostřednictvím internetových stránek ČOI zde.

15. Uložení smlouvy a přístup k ní

Uzavřená smlouva je námi archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Na požádání vám k ní umožníme přístup. Smlouva je také součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme vaší objednávku. 

16. Jazyk smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

17. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a opravování chyb objednávky

17.1. Vytvoření objednávky. V tomto kroku vyberete požadované zboží, příp. jeho vlastnosti a počet kusů.

17.2. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky máte vždy možnost objednávku zkontrolovat a případně se vrátit o krok zpět a změnit, resp. opravit vstupní údaje zadané při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka a její cena bude následně automaticky aktualizována.

17.3. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete elektronickou formou. Objednávka se považuje za návrh smlouvy.

17.4. Potvrzení o přijetí objednávky. Neprodleně po obdržení objednávky vám potvrdíme její doručení, je-li zboží dostupné skladem. Potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste zadali. Doručením bezvýhradného potvrzení dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

17.5. Odstoupení od smlouvy z naší strany. Právo na odstoupení od smlouvy máme kromě zákonných důvodů také v případě, že (i) sjednaná kupní cena nebyla zaplacena řádně a včas, (ii) dále v případě, že údaje o nabízeném zboží včetně informací o jeho kupní ceně, dostupnosti, slevě nebo akci, nebyly zadány na internetových stránkách ve správném znění, zejména kvůli technické chybě na naší straně nebo (iii) došlo k nepředvídatelným okolnostem ze strany třetích osob nebo vyšší moci (vis maior), pro které nelze za sjednaných podmínek zboží dodat. Pro případ neplatnosti smlouvy z důvodu omylu si vzájemně sjednáváme, že za rozhodující okolnosti považujeme zejména identifikaci, vlastnosti a dostupnost zboží, identifikaci kupujícího, výši kupní ceny, výši a podmínky uplatnění případné slevy nebo jiné akční nabídky, způsob platby a způsob dodání zboží.

 

18. Stažení obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní a reklamační podmínky jsou ke stažení. Znění smlouvy je součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme vaší objednávku.

 

19. Informace o zpracování osobních údajů

19.1. Prodávající zpracovává následující osobní údaje:

a. v případě uzavření kupní smlouvy prodávajícího s jeho dodavatelem:

 • Jméno, příjmení jednající osoby;
 • Název společnosti;
 • IČ, DIČ;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Fakturační adresu


b. v případě uzavření kupní smlouvy pro zákazníky:

V případě jednotlivce:

 • Jméno, příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu


V případě společnosti:

 • Jméno, příjmení;
 • Název společnosti;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu sídla


Pro oba případy:

 • IP adresa, ze které byl proveden nákup (pouze po dobu tří let);.

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

19.2. Na emailovou adresu (případně telefonní číslo) vám budou v případě uzavření kupní smlouvy, kde společnost vystupuje v pozici prodávající, zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem prodávajícím zpracovávána po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.

19.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 1. poskytovatel e-mailového a / nebo analytického softwaru (např. Google Analytics)
 2. poskytovatelé softwaru zákaznické podpory
 3. výdejní místa, pokud si zákazník zvolí tuto možnost dodání
 4. poskytovatelé poštovních služeb (např. Česká pošta, PPL)
 5. poskytovatelé platebních služeb
 6. společnosti pro vymáhání pohledávek, právní a daňoví poradci
 7. poskytovatelé SMS služeb (např. SMSbrána)
 8. poskytovatelé IT služeb
 9. případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, softwaru nebo aplikací, které však nejsou v současné době společností Medlen group, s.r.o. používány.

Medlen group, s.r.o. si v těchto kategoriích vyhrazuje právo pověřit další třetí osoby.

19.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat kopii těchto údajů.
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

19.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš e-shop zapojen. Ten vám zašleme krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme daného zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Tento postup je umožněný na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení.

 

20. Cookies

Navštívíte-li naše Internetové stránky, můžeme my a určité třetí osoby, které na těchto stránkách poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo služby, shromažďovat a ukládat informace za použití různorodých technologií. Jedná se například o soubory cookie, webové signály (beacons) a jiné. Soubory cookie jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení, které nám pomáhají shromažďovat informace o vašich aktivitách. Umožňují nám ukládat vaše předvolby a nastavení, pamatovat si vaše přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat, které části našich internetových stránek a služeb jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace prováděné na našich internetových stránkách. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal nebo vás na ně upozornil. Zdůrazňujeme, že naše internetové stránky používání souborů cookie předpokládají, a některé funkce nebo služby bez nich nemusí správně fungovat. Webové signály („beacons“ nebo též „pixely“) slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst z vašeho zařízení určitý typ informací. Lze s jejich pomocí zjistit, kdy jste si určitý obsah nebo e-mailovou zprávu zobrazili, a také IP adresu vašeho zařízení. My a určité třetí osoby používáme webové signály k nejrůznějším účelům, včetně analýzy používání našich služeb a poskytování obsahu na míru dle vašich preferencí (společně se soubory cookie). Návštěvou našich internetových stránek a/nebo využíváním našich služeb souhlasíte s ukládáním souborů cookie, webových signálů a dalších informací do Vašeho zařízení a s jejich používáním. Souhlasíte také s tím, že my a výše uvedené entity budeme mít k těmto souborům cookie, webovým signálům a dalším informacím ve vašem zařízení přístup.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 16.7.2019.